ІНФОРМАЦІЯ  про намір здійснити встановлення тарифів на послуги з централізованого  водопостачання та централізованого водовідведення для АТ «Київський радіозавод»

ІНФОРМАЦІЯ про намір здійснити встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для АТ «Київський радіозавод»

На сьогодні Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради від 24.04.2019 р. №742, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві 11.05.2019 р. за №136/2313 для Приватного акціонерного товариства «Київський радіозавод»» встановлені тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення у розмірі:

  • 43,50 грн. (у т. ч. ПДВ 7,25 грн.) за 1 куб. м. – централізоване водопостачання;
  • 49,62 грн. (у т. ч. ПДВ 8,27 грн.) за 1 куб. м. – централізоване водовідведення.

Відсоток відшкодування затвердженим тарифом собівартості становить:

  • 89,9 % – для централізованого водопостачання;
  • 86,8 % – для централізованого водовідведення.

Відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 1 червня  2011 р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення ліцензіат щороку до 20 серпня подає уповноваженим органам у паперовому і електронному вигляді заяву та розрахунки тарифів на планований період з відповідними розрахунками, підтвердними матеріалами і документами, що використовувалися під час їх проведення.

Враховуючи вище викладене, підприємство провело розрахунки тарифів на плановий період і подало їх на розгляд до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради.

Зміни основних складових тарифу:

  • підвищення рівня заробітної плати у зв’язку із підвищенням рівня прожиткового мінімуму на кінець 2019 року відповідно до Закону України про Державний бюджет України на 2019 рік;
  • підвищення роздрібних цін на електричну енергію, тарифів інших обслуговуючих організацій, тощо.

Загальний розмір планового тарифу та основні елементи його структури

Показник Централізоване водопостачання Централізоване водовідведення
Загальні витрати на рік (тис. грн.) Загальні витрати на рік (тис. грн.)
За діючим тарифом Плановий період Відсоток зростання складових тарифу За діючим тарифом Плановий період Відсоток зростання складових тарифу
1.Виробнича собівартість усього, у тому числі: 1374,09 1383,99 0,7 2120,73 2030,84 -4,2
прямі матеріальні витрати 417,91 450,99 7,9 662,09 550,51 -16,9
прямі витрати на оплату праці 271,08 311,03 14,7 350,87 419,98 19,7
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 59,64 68,42 14,7 77,19 92,39 19,7
амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з наданням послуг 43,69 46,11 5,5 62,64 50,21 -19,8
інші прямі витрати 52,07 58,56 12,5 336,61 446,64 32,7
загальновиробничі витрати 529,70 448,88 -15,3 631,33 471,11 -25,4
2. Адміністративні витрати 692,44 850,56 22,8 1079,89 1228,33 13,7
3. Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Повна собівартість, тис. грн. 2066,53 2234,55 8,1 3200,62 3259,17 1,8
5. Повна собівартість, грн./м³ 36,25 43,27 19,4 41,35 50,63 22,2
6. Прибуток, грн. 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Тариф без ПДВ, грн./м³ 36,25 43,27 19,4 41,35 50,63 22,5
8. ПДВ 7,25 8,65 19,4 8,27 10,13 22,5
9.Тариф з ПДВ, грн./м³ 43,50 51,92 19,4 49,62 60,76 22,5

Пропозиції і зауваження споживачів (фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань) просимо надсилати у 7-денний термін з дня цієї публікації на адресу: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9. Телефон для довідок: (044) 566-81-73.

 

Адміністрація АТ «Київський радіозавод»