ІНФОРМАЦІЯ  про намір здійснити коригування окремих статей тарифів на послуги з централізованого  водопостачання та водовідведення для ПрАТ «Київський радіозавод»

ІНФОРМАЦІЯ про намір здійснити коригування окремих статей тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для ПрАТ «Київський радіозавод»

 

На сьогодні Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради від 17.10.2018 р. №1864, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві 25.10.2018 р. за №223/2071 для ПрАТ «Київський радіозавод»» встановлені тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення у розмірі:

  • 38,04 грн (у т. ч. ПДВ 6,34 грн) за 1 куб. м водопостачання;
  • 38,82 грн (у т. ч. ПДВ 6,47 грн) за 1 куб. м водовідведення.

Відсоток відшкодування затвердженим тарифом собівартості становить:

  • 85,6 % – для централізованого водопостачання;
  • 77,0 % – для централізованого водовідведення.

Відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», підприємство провело коригування окремих статей тарифів на плановий період і подало їх на розгляд до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради.

Основними причинами коригування окремих статей тарифів є:

  • підвищення рівня мінімальної заробітної плати відповідно до Статті 8. Закону України про Державний бюджет України на 2019 рік;
  • підвищення вартості послуг з приймання стічних вод у систему каналізації м. Києва ПрАТ «АК «Київводоканал» на 27,7% в порівнянні із закладеним розміром в діючий тариф ПрАТ «Київський радіозавод».

 

Загальний розмір тарифів та основні елементи їх структури

Водопостачання Водовідведення
Загальні витрати на рік (тис.грн.) Загальні витрати на рік (тис.грн.)
За діючим тарифом Плановий період Відсоток зростання складових тарифу За діючим тарифом Плановий період Відсоток зростання складових тарифу
1.Виробнича собівартість усього, у тому числі: 1176,79 1374,09 16,77 1633,11 2120,73 29,86
прямі матеріальні витрати 417,91 417,91 0,00 520,23 662,09 27,27
прямі витрати на оплату праці 219,72 271,08 23,38 283,98 350,87 23,55
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 48,34 59,64 23,38 62,47 77,19 23,56
амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з наданням послуг 43,69 43,69 0,00 62,64 62,64 0,00
інші прямі витрати 52,07 52,07 0,00 322,89 336,61 4,25
загальновиробничі витрати 395,06 529,70 34,08 380,90 631,33 65,75
2. Адміністративні витрати 630,43 692,44 9,84 870,60 1079,89 24,04
3. Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Повна собівартість, тис. грн. 1807,22 2066,53 14,35 2503,71 3200,62 27,84
5. Повна собівартість, грн./м³ 31,70 36,25 14,35 32,35 41,35 27,82
6. Прибуток, грн. 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Тариф без ПДВ, грн./м³ 31,70 36,25 14,35 32,35 41,35 27,82
8. ПДВ 6,34 7,25 14,35 6,47 8,27 27,82
9.Тариф з ПДВ, грн./м³ 38,04 43,50 14,35 38,82 49,62 27,82

Пропозиції і зауваження споживачів (фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань) просимо надсилати у 7-денний термін з дня цієї публікації на адресу: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9. Телефон для довідок: (044) 576-52-84.

 

Адміністрація ПрАТ «Київський радіозавод»