Головна > Новини
Карта сайта
УкрРус
Новини
Інформація про намір здійснити зміну тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення по ПАТ «Київський радіозавод»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір здійснити зміну тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення по ПАТ «Київський радіозавод»

Діючі тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення погоджені Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради від 17.03.2016 р. №155, зареєстрованих в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві 31.03.2016 р. за №37/1350 із внесеними змінами Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення ПАТ «Київський радіозавод»  від 02  листопада 2016 року № 1078, які вступили в дію з 18.11.2016 року.
Рівень відшкодування затвердженим тарифом фактичних витрат за 2016 р. послуг водопостачання становить – 67,4 %
Рівень відшкодування затвердженим тарифом фактичних витрат за 2016 р.  послуг водовідведення становить – 99,1 %
Відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 1 червня  2011 р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», підприємство провело розрахунки тарифів на плановий період і подало їх на розгляд до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради.
Основними причинами зміни тарифів є:

 • зростання розміру мінімальної заробітної плати у два рази з 01.01.2017 р. в порівнянні із 2016 р.;
 • збільшення податку на землю в три рази;
 • збільшення тарифів сторонніх організацій на обслуговування та прочищення водопровідно-каналізаційного господарства.

Загальний розмір тарифів та основні елементи їх структури


Складові тарифу

Водопостачання

Водовідведення

Загальні витрати на рік (тис.грн.)

Загальні витрати на рік (тис.грн.)

За діючим тарифом

Плановий період

Відсоток зростання складових тарифу

За діючим тарифом

Плановий період

Відсоток зростання складових тарифу

1.Виробнича собівартість усього, у тому числі:

1375,38

1188,61

-13,58

1504,28

1452,74

-3,43

прямі матеріальні витрати

427,75

382,22

-10,64

437,97

459,60

4,94

прямі витрати на оплату праці

278,54

283,21

1,68

215,15

247,38

14,98

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників

61,28

62,31

1,68

47,33

54,42

14,99

амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з наданням послуг

53,99

43,69

-19,07

75,97

62,64

-17,55

інші прямі витрати

19,34

52,07

169,26

234,44

317,10

35,26

загальновиробничі витрати

534,48

365,09

-31,69

493,42

311,61

-36,85

2. Адміністративні витрати

260,20

380,03

46,05

281,88

464,49

64,78

3. Витрати на збут

26,91

0

-100,0

29,16

0

-100,0

4. Повна  собівартість, грн./м³

20,13

27,52

36,71

21,98

24,77

12,69

5. Прибуток, грн.

0

0

0

0

0

0

6. Тариф без ПДВ, грн./м³

20,13

27,52

36,71

21,98

24,77

12,69

7. ПДВ

4,03

5,50

36,71

4,4

4,95

12,69

8.Тариф з ПДВ, грн./м³

24,16

33,02

36,71

26,38

29,72

12,69

Пропозиції і зауваження споживачів (фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань) просимо надсилати у 14-денний термін з 05.10.2017 р. на адресу: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9. Телефон для довідок: (044) 576-52-84.

Адміністрація ПАТ «Київський радіозавод»

 

 
Повідомлення про внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод», які відбудуться - 22 квітня 2016 року о 11.00 год

ПОВІДОМЛЕННЯ
 про внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод»

Публічне акціонерне товариство "Київський радіозавод" (адреса місцезнаходження 02099, м. Київ, вул. Бориспільська,9) повідомляє про внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться - 22 квітня 2016 року о 11.00 год. за адресою: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська,  9, корпус № 2а, зала для нарад.
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод» було опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» №51 (4339) від 22.03.2016 року.
Порядок денний доповнено наступними питаннями:
- Дострокове припинення повноважень Голови та членів наглядової ради товариства.
- Обрання членів наглядової ради товариства.
- Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства, та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради товариства.
З урахуванням внесених змін до порядку денного, порядок денний річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод» слід читати в наступній редакції:

 1. Обрання секретаря Загальних зборів.
 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод» (затвердження регламенту).
 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Визначення основних напрямків діяльності публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод» на 2016 рік.
 5. Звіт Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод» про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Звіт та висновки Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 7. Затвердження річного звіту та балансу публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод» за 2015 рік.
 8. Прийняття рішення про розподіл прибутку публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод» за 2015 рік та порядку виплати дивідендів за 2015 рік.
 9. Затвердження плану розподілу прибутку публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод» на 2016 рік.
 10. Дострокове припинення повноважень Голови та членів наглядової ради товариства.
 11. Обрання членів наглядової ради товариства.
 12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства, та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради товариства.

З матеріалами та проектами документів щодо питань порядку денного річних Загальних зборів можна ознайомитись в день проведення річних Загальних зборів, а також звернувшись із заявою складеною у довільній формі у робочі дні з 10-00 по 17-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, Корпус №2а, каб. №508. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами – Комашко Ігор Іванович, телефон для довідок: (044)576-52-84

Голова  правління  
АТ «Київський радіозавод»                                                                М.К. Сторожук

 

 


 
 
© 2018 ПАТ "Київський радіозавод". Всі права захищено.
© Дизайн - Спейс-ІнформВхід