Головна > Новини > Повідомлення про внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод», які відбудуться - 22 квітня 2016 року о 11.00 год
Карта сайта
УкрРус
Повідомлення про внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод», які відбудуться - 22 квітня 2016 року о 11.00 год

ПОВІДОМЛЕННЯ
 про внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод»

Публічне акціонерне товариство "Київський радіозавод" (адреса місцезнаходження 02099, м. Київ, вул. Бориспільська,9) повідомляє про внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться - 22 квітня 2016 року о 11.00 год. за адресою: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська,  9, корпус № 2а, зала для нарад.
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод» було опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» №51 (4339) від 22.03.2016 року.
Порядок денний доповнено наступними питаннями:
- Дострокове припинення повноважень Голови та членів наглядової ради товариства.
- Обрання членів наглядової ради товариства.
- Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства, та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради товариства.
З урахуванням внесених змін до порядку денного, порядок денний річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод» слід читати в наступній редакції:

 1. Обрання секретаря Загальних зборів.
 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод» (затвердження регламенту).
 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Визначення основних напрямків діяльності публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод» на 2016 рік.
 5. Звіт Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод» про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Звіт та висновки Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 7. Затвердження річного звіту та балансу публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод» за 2015 рік.
 8. Прийняття рішення про розподіл прибутку публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод» за 2015 рік та порядку виплати дивідендів за 2015 рік.
 9. Затвердження плану розподілу прибутку публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод» на 2016 рік.
 10. Дострокове припинення повноважень Голови та членів наглядової ради товариства.
 11. Обрання членів наглядової ради товариства.
 12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства, та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради товариства.

З матеріалами та проектами документів щодо питань порядку денного річних Загальних зборів можна ознайомитись в день проведення річних Загальних зборів, а також звернувшись із заявою складеною у довільній формі у робочі дні з 10-00 по 17-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, Корпус №2а, каб. №508. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами – Комашко Ігор Іванович, телефон для довідок: (044)576-52-84

Голова  правління  
АТ «Київський радіозавод»                                                                М.К. Сторожук

 

 
 
 
© 2017 ПАТ "Київський радіозавод". Всі права захищено.
© Дизайн - Спейс-ІнформВхід