Історія виникнення підприємства

Товариство засновано відповідно до наказу Національного космічного агентства України від 07 серпня 2003 року № 170 шляхом перетворення державного підприємства “Київський радіозавод” у відкрите акціонерне Товариство в порядку, передбаченому Указом Президента України від 15 червня 1993 року № 210 “Про корпоратизацію підприємств” і перейменовано в публічне акціонерне Товариство згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. № 514-VІ (із змінами та доповненнями).

Історія виникнення та становлення підприємства починається з 1953 року на підставі Постанови Ради Міністрів СРСР на базі електромеханічних залізничних майстерень, що функціонували з 1934 року. Вони займалися виробництвом залізничного обладнання: ресорних пружин, ліхтарів, семафорів. Трохи згодом майстерні перетворилися на цехи і в 1953р. було створене підприємство.

В перші роки утворення підприємство випускало радіолокаційну техніку. З 1958-1991року виробнича спрямованість підприємства різко змінилася, почалося освоєння принципово нової техніки – складних систем керування літальними апаратами, з використанням високих технологій на базі обчислювальної техніки, мікроелектроніки, точної механіки.

Поряд з цими виробами підприємство випускало промислові газові лічильники, тензометричну апаратуру, спектроаналізометри, вироби виробничо-технічного призначення, автомати для гальванічного виробництва, автоматичні лінії для мікроелектронного виробництва.

Одночасно на підприємстві було освоєно виробництво  товарів народного споживання, таких як 20 моделей телевізорів «Славутич» (від телевізорів чорно-білого зображення до напівпровідникових інтегрально-модульних телевізорів кольорового зображення.).

З 1958-1990р. період розквіту підприємства в якості одного з провідних підприємств радянського союзу.

1991-1995 роки – період функціонування підприємства після припинення діяльності ВПК в умовах загальної кризи в Україні. Загальні втрати підприємства від дії негативних факторів зовнішнього середовища за цей період оцінюються у 160 млн. грн.

В 1996 році відбулась перша реструктуризація підприємства. Згідно з Поставою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 року №569 державне підприємство “Виробниче об’єднання “Київський радіозавод” було організоване шляхом поділу його цілісного майнового комплексу для створення на його базі 19 нових підприємств. В їх числі першим по списку було державне підприємство “Київський радіозавод”.

1997-2000 (по лютий) роки – період, коли згідно з постановою КМУ від 8 вересня 1997 року №987 на базі ДП “Київський радіозавод” була створена Державна Акціонерна Холдингова Компанія “Київський радіозавод”, в лютому 2000 році в плані подальшої реструктуризації почалась нова історія                                        ДП “Київський радіозавод”. Згідно з  наказом НКАУ від 24 січня 2000 року №9 ДП “Київський радіозавод” було відновлено як юридичну особу з виділенням його із складу Холдингової Компанії і безпосереднім підпорядкуванням  НКАУ (свідоцтво про реєстрацію № 03507 від 18.02.2000 р.), і в серпні 2003 р. було засновано відкрите акціонерне товариство “Київський радіозавод” та перейменовано в публічне акціонерне товариство згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-IV (зі змінами та доповненнями).

Видавництво “Світогляд” підготувало книжку “Дарниця: роки, події, люди”.

Частиною цього видання є великий розділ про Київський радіозавод, який ми пропонуємо переглянути:

ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ “КИЕВСКИЙ РАДИОЗАВОД”

Авторы: Б.Е. Василенко, Н.П. Кульчицкий, Н.К. Сторожук

Також ми пропонуємо переглянути книжку “Дмитрий Гаврилович Топчий. Рассказ о Генеральном директоре”.

Музейний комплекс

Якщо ви хочете познайомитися з «Київським радіозаводом», його історією й колективом, побувайте в його музеї. Він розташований на центральній площі заводу. Ця площа зберігає багато знаменних подій у героїчному житті підприємства – на ній побували керівники держави й космонавти, ветерани Великої Вітчизняної війни, піонери і комсомольці, вона збирала на своїх плитах багатотисячні мітинги на честь державних свят нашого народу й перемог колективу підприємства в самовідданій праці. Музей часто відвідують і зараз ветерани заводу, школярі й викладачі, молодь і телебачення, працівники космічної галузі України.

Мета створення музею – показати в широкому плані фрагменти з історії створеного в 1953 році заводу союзного значення, який протягом декількох десятиліть функціонував як найбільший виробничо-технічний комплекс щодо створення й виготовлення складних радіолокаційних систем, систем керування та радіотехнічних комплексів для ракетно-космічної техніки з використанням новітніх технологій, мікроелектроніки та точної механіки.

Музей «Київського радіозаводу» був відкритий в 1983 році до 30-ї річниці утворення заводу. Перебуваючи в музеї, можна погортати старі підшивки заводської багатотиражки «На трудовій вахті» і переглянути фотоальбоми, що запам’ятали на фотографіях усіх, хто був нагороджений, занесений на заводські Дошки пошани або в Книгу трудової слави. І всі – близькі і знайомі особи. Газета почала виходити з 1956 року. Скільки цікавої інформації! Всі спектри життя колективу представлені на цих невеликих аркушах паперу. Оці два джерела інформації – газети й фото – треба зберігати вічно. Минуле треба знати завжди, яким би воно не було, щоб будувати майбутнє. Так говорять завжди; на жаль, не завжди так роблять.

Старим, напрацьованим тривалим періодом часу, традицій у народженого колективу заводу не було; їх потрібно було закладати й розвивати. Це, можливо, привело до того, що молодий колектив зміг створити свої, у кращому розумінні цього слова, славні традиції. Все це гостро відчуваєш, перебуваючи в невеликих залах музею, перегортаючи підшивки газет, фотоальбоми й сторінки книг.

Оглядаючись назад, у прожиті роки заводом і його колективом, можна сказати, що основний період розвитку, становлення і видатні досягнення «Київського радіозаводу» пов’язані з роботами в складі Міністерства загального машинобудування СРСР. Невелике по тим міркам міністерство, усього 130 підприємств різного плану й напрямів діяльності, уміло керувалося талановитими Міністрами. Ми не можемо не згадати їх поіменно.

Для «Київського радіозаводу» було великою удачею, що на чолі колективу довгі роки, більше двадцяти п’яти, стояв Дмитро Гаврилович Топчій.

На стендах музею, у натурних зразках показана типова продукція основних виробництв заводу – механічного, інструментального, мікроелектронного, друкованих плат, складального, а також представлені передові технологічні процеси, прогресивне устаткування, розкрита географія поставок виробів усередині країни й за рубіж.

На стендах показана робота КБ і інженерних служб щодо науково-технічної творчості та створення зразків нової техніки, представлені конверсійні програми.

У залах музею показані роботи численних колективів, фахівців різних ланок виробництва, соціальні програми, спортивно-масова робота, участь учасників Великої Вітчизняної війни у військових операціях і у виробничій діяльності в післявоєнні роки. Також показані заслужені люди заводу – Герої Соціалістичної праці, лауреати Ленінських і Державних премій, нагороджені орденами й медалями, передовики виробництва.

У кожному розділі музею в центрі уваги – людина, її роль у становленні й розвитку колективу заводу.

Докладно про історію «Київського радіозаводу» можна прочитати прочитати тут.